Menu

0776 – 后悔 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《后》的笔顺动画写字动画演示

《后》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《悔》的笔顺动画写字动画演示

《悔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我真后悔!
 • Phồn – 我真後悔!
 • Pinyin – Wǒ zhēn hòuhuǐ!
 • Bồi – Ủa chân hầu huẩy!
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thực sự hối tiếc!
 • Dịch tiếng Anh – I could have kicked myself!

Ví dụ 2:

 • Giản – 我很后悔那时辍学了
 • Phồn – 我很後悔那時輟學了
 • Pinyin – Wǒ hěn hòuhuǐ nà shí chuòxuéle
 • Bồi – Ủa hẩn hầu huẩy nà sứ chùa xuế lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi hối hận vì đã bỏ học
 • Dịch tiếng Anh – I regret that I didn’t finish school.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

8  +  1  =