Menu

0781 – 回忆 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《回》的笔顺动画写字动画演示

《回》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《忆》的笔顺动画写字动画演示

《忆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 勾起对往事的回忆
 • Phồn – 勾起對往事的回憶
 • Pinyin – Gōu qǐ duì wǎngshì de huíyì
 • Bồi – Cua chỉ tuây oảng sừ huấy i
 • Dịch tiếng Việt – Mang lại những kỷ niệm của quá khứ
 • Dịch tiếng Anh – evoke memories of the past

Ví dụ 2:

 • Giản – 他给了我那么多的回忆
 • Phồn – 他給了我那麼多的回憶
 • Pinyin – Tā gěile wǒ nàme duō de huíyì
 • Bồi – Tha cẩy lơ ủa na mờ tua tơ huấy i
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm
 • Dịch tiếng Anh – He has given me so much to think about.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  43  =  53