Menu

0761 – 国际 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《国》的笔顺动画写字动画演示

《国》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《际》的笔顺动画写字动画演示

《际》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 国际会议中心
 • Phồn – 國際會議中心
 • Pinyin – Guójì huìyì zhōngxīn
 • Bồi – Cúa chì huây ì chung xin
 • Dịch tiếng Việt – Trung tâm hội nghị quốc tế
 • Dịch tiếng Anh – international conference centre

Ví dụ 2:

 • Giản – 国际收支差额
 • Phồn – 國際收支差額
 • Pinyin – Guójì shōu zhī chāi é
 • Bồi – Cúa chì sua chư chai ứa
 • Dịch tiếng Việt – Cán cân thanh toán
 • Dịch tiếng Anh – balance of payments


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  9  =  15