Menu

0786 – 基础 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《基》的笔顺动画写字动画演示

《基》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《础》的笔顺动画写字动画演示

《础》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在平等的基础上
 • Phồn – 在平等的基礎上
 • Pinyin – Zài píngděng de jīchǔ shàng
 • Bồi – Chìa pính tẩng tơ chi chủ sàng
 • Dịch tiếng Việt – Trên cơ sở bình đẳng
 • Dịch tiếng Anh – on an equal footing

Ví dụ 2:

 • Giản – 为某事打下基础
 • Phồn – 為某事打下基礎
 • Pinyin – Wèi mǒu shì dǎxià jīchǔ
 • Bồi – Uầy mẩu sừ tả xà chi chủ
 • Dịch tiếng Việt – Đặt nền tảng cho một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to lay the groundwork for something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

2  +    =  10