Menu

0769 – 好处 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《处》的笔顺动画写字动画演示

《处》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 吃胡萝卜对你有好处
 • Phồn – 吃胡蘿蔔對你有好處
 • Pinyin – Chī húluóbo duì nǐ yǒu hǎochù
 • Bồi – Chư hú lúa pua tuây nỉ dẩu hảo chu
 • Dịch tiếng Việt – Ăn cà rốt rất tốt cho bạn
 • Dịch tiếng Anh – Carrots are good for you.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这不会产生任何好处
 • Phồn – 這不會產生任何好處
 • Pinyin – Zhè bù huì chǎnshēng rènhé hǎochù
 • Bồi – Chừa pù huây chản sâng rần hứa ảo chù
 • Dịch tiếng Việt – Điều này sẽ không tạo ra bất kỳ lợi ích nào
 • Dịch tiếng Anh – no good will come of it


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

7  +  2  =