Menu

0765 – 害羞 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《害》的笔顺动画写字动画演示

《害》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《羞》的笔顺动画写字动画演示

《羞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他有点害羞
 • Phồn – 他有點害羞
 • Pinyin – Tā yǒudiǎn hàixiū
 • Bồi – Tha dẩu tiển hài xiêu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy hơi nhút nhát.
 • Dịch tiếng Anh – He is kind of shy.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她撅着嘴害羞地看着他
 • Phồn – 她撅著嘴害羞地看著他
 • Pinyin – Tā juēzhe zuǐ hàixiū de kànzhe tā
 • Bồi – Tha chuế chơ chuẩy hà xiêu tơ khàn chơ tha
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy bĩu môi và ngượng ngùng nhìn anh
 • Dịch tiếng Anh – She pouted and looked at him coyly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

45  +    =  50