Menu

0766 – 寒假 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《寒》的笔顺动画写字动画演示

《寒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《假》的笔顺动画写字动画演示

《假》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 今年寒假,我陪妻子归省
 • Phồn – 今年寒假,我陪妻子歸省
 • Pinyin – Jīnnián hánjià, wǒ péi qīzi guī xǐng
 • Bồi – Chin thiên hán chà, ủa phấy chi chư quây xỉnh
 • Dịch tiếng Việt – Kỳ nghỉ đông này, tôi sẽ về nhà với vợ.
 • Dịch tiếng Anh – This winter holiday, I will accompany my wife to see her parents.

Ví dụ 2:

 • Giản – 寒假结束后,她好像有点儿发胖
 • Phồn – 寒假結束後,她好像有點兒發胖
 • Pinyin – Hánjià jiéshù hòu, tā hǎoxiàng yǒudiǎn er fāpàng
 • Bồi – Hán cha chía sù hầu, tha hảo xeng dẩu tiển ưa pha phàng
 • Dịch tiếng Việt – Sau kỳ nghỉ đông, cô ấy có vẻ hơi mập.
 • Dịch tiếng Anh – There was a slight increase in her weight after the winter holidays.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

77  +    =  85