Menu

0717 – 放松 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《放》的笔顺动画写字动画演示

《放》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《松》的笔顺动画写字动画演示

《松》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 想去放松一下
 • Phồn – 想去放鬆一下
 • Pinyin – Xiǎng qù fàngsōng yīxià
 • Bồi – Xẻng chùy phàng sung i xà
 • Dịch tiếng Việt – Muốn thư giãn không?
 • Dịch tiếng Anh – Want to unwind?

Ví dụ 2:

 • Giản – 晚上,我们在水塘里放松
 • Phồn – 晚上,我們在水塘里放鬆
 • Pinyin – Wǎnshàng, wǒmen zài shuǐ táng lǐ fàngsōng
 • Bồi – Oản sàng, ủa mân chài suẩy tháng lỉ phàng sung
 • Dịch tiếng Việt – Vào buổi tối, chúng tôi thư giãn trong bể bơi
 • Dịch tiếng Anh – In the evenings, we relaxed in the pool.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

6  +  4  =