Menu

0762 – 果汁 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《果》的笔顺动画写字动画演示

《果》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《汁》的笔顺动画写字动画演示

《汁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我想要杯果汁
 • Phồn – 我想要杯果汁
 • Pinyin – Wǒ xiǎng yào bēi guǒzhī
 • Bồi – Ủa xẻng dào pây của chư
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn một ly nước trái cây
 • Dịch tiếng Anh – I’d like a fruit juice

Ví dụ 2:

 • Giản – 果汁从机器里被榨出来
 • Phồn – 果汁從機器裡被榨出來
 • Pinyin – Guǒzhī cóng jīqì lǐ bèi zhà chūlái
 • Bồi – Của chư chúng chi chì lỉ chà chu lái
 • Dịch tiếng Việt – Nước trái cây được  vắt ra từ máy ép
 • Dịch tiếng Anh – The juice was expressed from the machine.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  38  =  43