Menu

0783 – 活泼 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《活》的笔顺动画写字动画演示

《活》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《泼》的笔顺动画写字动画演示

《泼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他还是非常活泼聪明
 • Phồn – 他還是非常活潑聰明
 • Pinyin – Tā háishì fēicháng huópō cōngmíng
 • Bồi – Tha hái sừ phây cháng húa pua chung mính
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy vẫn rất sôi nổi và thông minh.
 • Dịch tiếng Anh – He remained as bright as a button.

Ví dụ 2:

 • Giản – 被解雇后,他变得活泼起来
 • Phồn – 被解僱後,他變得活潑起來
 • Pinyin – Bèi jiěgù hòu, tā biàn dé huópō qǐlái
 • Bồi – Pây chỉa cù hầu, tha piên tứa húa pua chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy trở nên sôi nổi hơn sau khi bị sa thải
 • Dịch tiếng Anh – He was jazzed up after being fired.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

83  +    =  90