Menu

0789 – 积累 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《积》的笔顺动画写字动画演示

《积》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《累》的笔顺动画写字动画演示

《累》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 聪明出于勤奋,天才在于积累
 • Phồn – 聰明出於勤奮,天才在於積累
 • Pinyin – Cōngmíng chū yú qínfèn, tiāncái zàiyú jīlěi
 • Bồi – Chung mính chu dúy chín phân, thiên chái chài dúy chi lẩy
 • Dịch tiếng Việt – Trí tuệ đến từ sự chăm chỉ, thiên tài nằm trong sự tích lũy
 • Dịch tiếng Anh – Cleverness stems from diligence, while genius comes from accumulation.

Ví dụ 2:

 • Giản – 小额投资是积累储备金的好方法
 • Phồn – 小額投資是積累儲備金的好方法
 • Pinyin – Xiǎo é tóuzī shì jīlěi chúbèi jīn de hǎo fāngfǎ
 • Bồi – Xẻo ứa thấu chư sừ chi lẩy chú pầy chị tơ hảo phang phả
 • Dịch tiếng Việt – Đầu tư một só tiền nhỏ là cách tuyệt vời để tích lũy và dự trữ
 • Dịch tiếng Anh – Investing small amounts of money is an excellent way of building a nest egg.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

29  +    =  30