Menu

0859 – 空 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《空》的笔顺动画写字动画演示

《空》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 通过空/ 海运
 • Phồn – 通過空/ 海運
 • Pinyin – Tōngguò kōng/ hǎiyùn
 • Bồi – Thung cùa khung/ hải duỳn
 • Dịch tiếng Việt – Bằng đường hàng không
 • Dịch tiếng Anh – by air/ sea freight

Ví dụ 2:

 • Giản – 部长没空。
 • Phồn – 部長沒空。
 • Pinyin – Bùzhǎng méi kōng.
 • Bồi – Pù chảng mấy khung
 • Dịch tiếng Việt – Vị trí Bộ trưởng đang trống
 • Dịch tiếng Anh – The minister was not available.


Các chữ Hán đồng âm

 • 倥: ignorant; blank-minded;
 • 崆: name of a mountain;
 • 悾: simple-minded; sincere;
 • 箜: ancient harp; cf 箜篌, Chinese harp;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  83  =  92