Menu

0785 – 获得 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《获》的笔顺动画写字动画演示

《获》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 应该获得某事
 • Phồn – 應該獲得某事
 • Pinyin – Yīnggāi huòdé mǒu shì
 • Bồi – In cai hua tứa mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Xứng đáng với điều gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to deserve to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们很容易获得募捐
 • Phồn – 我們很容易獲得募捐
 • Pinyin – Wǒmen hěn róngyì huòdé mùjuān
 • Bồi – Ủa mân hẩn rúng ì hùa tứa mù choan
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi dễ dàng trong việc gây quỹ
 • Dịch tiếng Anh – We have no problem collecting donations.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

63  +    =  71