Menu

0759 – 规定 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《规》的笔顺动画写字动画演示

《规》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《定》的笔顺动画写字动画演示

《定》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这是不合规定的
 • Phồn – 這是不合規定的
 • Pinyin – Zhè shì bùhé guīdìng de
 • Bồi – Chừa sừ pù hứa quây tình tơ
 • Dịch tiếng Việt – Điều này là chống lại các quy tắc
 • Dịch tiếng Anh – it’s against the rules

Ví dụ 2:

 • Giản – 在规定时间进餐
 • Phồn – 在规定时间进餐
 • Pinyin – Zài guīdìng shíjiān jìncān
 • Bồi – Chài quây tình sứ chiên chan
 • Dịch tiếng Việt – Ăn đúng giờ quy định
 • Dịch tiếng Anh – Meals are at set times.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

6  +  3  =