Menu

0796 – 计划 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《计》的笔顺动画写字动画演示

《计》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《划》的笔顺动画写字动画演示

《划》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 计划做某事
 • Phồn – 計劃做某事
 • Pinyin – Jìhuà zuò mǒu shì
 • Bồi – Chi hòa chua mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Lên kế hoạch làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to plan to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 落后于计划
 • Phồn – 落後於計劃
 • Pinyin – Luòhòu yú jìhuà
 • Bồi – Lua hầu dúy chi hòa
 • Dịch tiếng Việt – Đằng sau lịch trình
 • Dịch tiếng Anh – to be behind (schedule)


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  76  =  84