Menu

0758 – 逛 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《逛》的笔顺动画写字动画演示

《逛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们利用会议间隙到城里逛了逛
 • Phồn – 他們利用會議間隙到城裡逛了逛
 • Pinyin – Tāmen lìyòng huìyì jiànxì dào chéng lǐ guàngle guàng
 • Bồi – Tha mân li dùng huây chiên xì tào chấng lỉ quang lơ quàng
 • Dịch tiếng Việt – Họ đã tận dụng thời gian nghỉ giữa các cuộc họp để đi vào thị trấn.
 • Dịch tiếng Anh – They took advantage of a gap between meetings to go into town.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他在伯明翰到处逛酒馆喝酒
 • Phồn – 他在伯明翰到處逛酒館喝酒
 • Pinyin – Tā zài bómínghàn dàochù guàng jiǔguǎn hējiǔ
 • Bồi – Tha chài pua nính hàn tào chùy quàng chiếu quản hưa chiểu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đến quán rượu và đồ uống ở Birmingham
 • Dịch tiếng Anh – He pub-crawled around Birmingham.


Các chữ Hán đồng âm

 • 桄: woven wood and bamboo utensil; classifier for threads and strings;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

5  +  2  =