Menu

1010 – 死 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《死》的笔顺动画写字动画演示

《死》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我的背疼死了
 • Phồn – 我的背疼死了
 • Pinyin – Wǒ de bèi téng sǐle
 • Bồi – Ủa tơ pây thấng sử lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bị đau lưng
 • Dịch tiếng Anh – my back’s killing me

Ví dụ 2:

 • Giản – 她几乎要死掉了
 • Phồn – 她幾乎要死掉了
 • Pinyin – Tā jīhū yào sǐ diàole
 • Bồi – Tha chi hu dào sử tèo lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy gần như đã chết
 • Dịch tiếng Anh – she all but died


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

63  +    =  68