Menu

1117 – 引起 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《引》的笔顺动画写字动画演示

《引》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《引》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《起》的笔顺动画写字动画演示

《起》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《起》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 引起某人的注意
 • Phồn – 引起某人的注意
 • Pinyin – Yǐnqǐ mǒu rén de zhùyì
 • Bồi – Dỉn chí mẩu rấn tơ chu dì
 • Dịch tiếng Việt – Thu hút sự chú ý của ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to catch somebody’s attention/ eye

Ví dụ 2:

 • Giản – 我无法引起她的注意
 • Phồn – 我無法引起她的注意
 • Pinyin – Wǒ wúfǎ yǐnqǐ tā de zhùyì
 • Bồi – Ủa ú phả dín chỉ tha tơ chu ì
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể khiến cô ấy chú ý
 • Dịch tiếng Anh – I couldn’t catch her eye.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  16  =  23