Menu

1167 – 植物 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《植》的笔顺动画写字动画演示

《植》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《植》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《物》的笔顺动画写字动画演示

《物》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《物》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 动/ 植物王国
 • Phồn – 動/ 植物王國
 • Pinyin – Dòng/ zhíwù wángguó
 • Bồi – Tung/ chứ ù oan cúa
 • Dịch tiếng Việt – vương quốc động vật / thực vật
 • Dịch tiếng Anh – the animal/ plant kingdom

Ví dụ 2:

 • Giản – 区分两种植物
 • Phồn – 區分兩種植物
 • Pinyin – Qūfēn liǎng zhòng zhíwù
 • Bồi – Chuy phân lẻng chung chứ ù
 • Dịch tiếng Việt – sự phân biệt giữa hai loài cây
 • Dịch tiếng Anh – differentiate between two kinds of plant


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

  +  42  =  49