Menu

1168 – 直接 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《直》的笔顺动画写字动画演示

《直》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《直》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《接》的笔顺动画写字动画演示

《接》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《接》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 问题是直接针对我的
 • Phồn – 問題是直接針對我的
 • Pinyin – Wèntí shì zhíjiē zhēnduì wǒ de
 • Bồi – Uân thí sừ chứ chia chân tuây ủa tơ
 • Dịch tiếng Việt – Câu hỏi  đó nhằm vào tôi
 • Dịch tiếng Anh – the question was directed at me

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们直接去了办公室
 • Phồn – 我們直接去了辦公室
 • Pinyin – Wǒmen zhíjiē qùle bàngōngshì
 • Bồi – Ủa mân chứ chia cù lơ pang cung sừ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đã đi thẳng đến văn phòng
 • Dịch tiếng Anh – We went straight to the office.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

5  +  2  =