Menu

2635 – 丙 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《丙》的笔顺动画写字动画演示

《丙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《丙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 丙组的运动员先上
 • Phồn – 丙組的運動員先上
 • Pinyin – Bǐng zǔ de yùndòngyuán xiān shàng
 • Bồi – Bính chủ tợ duynh tung doén xen sang
 • Dịch tiếng Việt – Các động viên ở nhóm thứ ba xuất phát trước
 • Dịch tiếng Anh – The athletes in group three are to go first.

Ví dụ 2:

 • Giản – 丙酸盐丙酸的一种盐或脂
 • Phồn – 丙酸鹽丙酸的一種鹽或脂
 • Pinyin – Bǐng suān yán bǐng suān de yīzhǒng yán huò zhī
 • Bồi – Bỉnh soan dén bỉnh soan tợ i chủng dén hua chư
 • Dịch tiếng Việt – Muối hoặc este (Trong hóa học, este là một hợp chất hóa học có nguồn gốc từ một axit, trong đó, ít nhất một nhóm LIPOH được thay bằng nhóm alkyl. Thông thường, este được cấu tạo từ axit carboxylic và ancol. Glyceride, este axit béo của glycerol, là loại este rất quan trọng trong sinh học) của Axit propionic (Axit propionic là một axit cacboxylic có nguồn gốc tự nhiên với công thức hóa học CH₃CH₂COOH. Ở trạng thái tinh khiết và trong điều kiện thông thường, nó là một chất lỏng không màu có tính ăn mòn và mùi hăng)
 • Dịch tiếng Anh – A salt or an ester of propionic acid.


Các chữ Hán đồng âm

 • 怲: sad; mournful;
 • 昺: bright; glorious;
 • 柄: handle or shaft (of an axe etc); (of a flower, leaf or fruit) stem; sth that affords an advantage to an opponent; classifier for knives or blades;
 • 炳: bright; brilliant; luminous;
 • 禀: to make a report (to a superior); to give; to endow; to receive; petition;
 • 秉: to grasp; to hold; to maintain;
 • 稟: Intrinsic
 • 絣: Ikat, a type of woven silk; Kasuri;
 • 苪: bright; shining, splendid;
 • 邴: ancient city name; happy;
 • 鉼: plate;
 • 鞞: scabbard;
 • 饼: round flat cake; cookie; cake; pastry; CL:張|张[zhang1];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

  +  61  =  66