Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0083 – 西安

《西》的笔顺动画写字动画演示

《西》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《西》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《安》的笔顺动画写字动画演示

《安》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《安》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 西安电子科技大学。
 • Phồn thể: 西安電子科技大學。
 • Pinyin: Xīān diànzi kējì dà xué.
 • Tiếng Bồi: xen ten chự khưa chi ta xuế.
 • Dịch tiếng Việt: Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Tây An.
 • Dịch tiếng Anh: Xian Electronics Science and Technology University.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 西安电炉研究所
 • Phồn thể: 西安电炉研究所。
 • Pinyin: Xīān diànlú yánjiūsuŏ.
 • Tiếng Bồi: xen ten lú dén chiêu sủa.
 • Dịch tiếng Việt: Viện nghiên cứu lò điện Tây An.
 • Dịch tiếng Anh: Xian Electric Furnace Research Institute.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments