Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0091 – 有时

《有》的笔顺动画写字动画演示

《有》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《有》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 有时哭泣
 • Phồn thể: 有時她會莫名地哭泣。
 • Pinyin: Yǒushí tā huì mòmíng de kūqì.
 • Tiếng Bồi: dẩu sứ tha huây mua mính tợ khu chi.
 • Dịch tiếng Việt: Đôi khi cô ấy sẽ khóc mà không có lí do.
 • Dịch tiếng Anh: Sometimes she cries for no reason.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 好奇有时引致灾祸
 • Phồn thể: 好奇有時會引致災禍。
 • Pinyin: Hàoqí yǒushí huì yǐnzhì zāihuò.
 • Tiếng Bồi: hao chí dẩu sứ huây ỉn chư chai hua.
 • Dịch tiếng Việt: Sự tò mò đôi khi dẫn đến thảm họa.
 • Dịch tiếng Anh: Curiosity can sometimes lead to disaster.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments