Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0100 – 山羊

《山》的笔顺动画写字动画演示

《山》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《山》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《羊》的笔顺动画写字动画演示

《羊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《羊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 山羊
 • Phồn thể: 山羊咩咩叫。
 • Pinyin: Shānyáng miē miē jiào.
 • Tiếng Bồi: san dáng mia mia cheo.
 • Dịch tiếng Việt: Tiếng kêu của sơn dương.
 • Dịch tiếng Anh: Goats bleat.

Ví dụ 2:

 • Giản thể :熟青山羊皮。
 • Phồn thể: 熟青山羊皮。
 • Pinyin: Shú qīng shānyángpí.
 • Tiếng Bồi: sú chinh san dáng pí.
 • Dịch tiếng Việt: Da dê màu xám.
 • Dịch tiếng Anh: Dressed grey goat skin.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments