Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0116 – 以外

《以》的笔顺动画写字动画演示

《以》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《以》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《外》的笔顺动画写字动画演示

《外》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《外》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 家乡迢迢以外。
 • Phồn thể: 我的家鄉在迢迢千里以外。
 • Pinyin: Wǒ de jiāxiāng zài tiáotiáo qiānlǐ yǐwài.
 • Tiếng Bồi: ủa tợ cha xeng chai théo théo chen lí ỉ oai.
 • Dịch tiếng Việt: Quê hương của tôi cách đây cả nghìn dặm.
 • Dịch tiếng Anh: My home town is far away.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 除了以外恋爱
 • Phồn thể: 除了我以外,每個人都戀愛了。
 • Pinyin: Chúle wǒ yǐwài, měigèrén dōu liàn’àile.
 • Tiếng Bồi: chú lợ úa ỉ oai, mẩy cưa rấn tâu len ai lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Ngoại trừ tôi, tất cả mọi người đều đang yêu.
 • Dịch tiếng Anh: Everyone apart from me have love affairs.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments