Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0117 – 分之

《分》的笔顺动画写字动画演示

《分》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《分》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《之》的笔顺动画写字动画演示

《之》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《之》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 波不可象。
 • Phồn thể: 波粒二像不可分之象。
 • Pinyin: Bō lì èr xiàng bùkĕ fēn zhī xiàng
 • Tiếng Bồi: bua li ơ xeng bu khửa phân chư xeng.
 • Dịch tiếng Việt: Hai cơn sóng không thể tách rời.
 • Dịch tiếng Anh: Wave and Particle Unseparable.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 斜线部分
 • Phồn thể: 畫了斜線的部分佔全圖的凡分之幾?
 • Pinyin: Huà le xiéxiàn de bùfēn zhàn quán tú de fán fēn zhī jĭ?
 • Tiếng Bồi: hoa lợ xía xen tợ bu phân chan choén thú tợ phán phân chư chỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Phần nào của toàn bộ bức tranh được vẽ bằng các đường chéo?
 • Dịch tiếng Anh: What fraction of the whole diagram is shaded?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments