Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 03: Từ 0120 – 之中

《之》的笔顺动画写字动画演示

《之》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《之》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《中》的笔顺动画写字动画演示

《中》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《中》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他积极投入到工作之中。
 • Phồn thể: 他積極投入到工作之中。
 • Pinyin: Tā jījí tóurùdào gōngzuò zhīzhōng.
 • Tiếng Bồi: tha chi chí thấu ru tao cung chua chư chung.
 • Dịch tiếng Việt: Ông ấy lao vào công việc của mình.
 • Dịch tiếng Anh: He ploughed into his work.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 你的生命处于危险之中。
 • Phồn thể: 你的生命處於危險之中。
 • Pinyin: Nǐ de shēngmìng chǔyú wēixiǎn zhīzhōng.
 • Tiếng Bồi: nỉ tợ sâng minh chủ dúy uây xẻn chư chung.
 • Dịch tiếng Việt: Cuộc sống của bạn đang gặp nguy hiểm.
 • Dịch tiếng Anh: Your life is in danger.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 03

Comments