Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0138 – 不用

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这事不用你管。
 • Phồn thể: 這事不用你管。
 • Pinyin: Zhèshì búyòng nǐ guǎn.
 • Tiếng Bồi: chưa sư bú dung ní quản.
 • Dịch tiếng Việt: Đừng lo lắng về điều này.
 • Dịch tiếng Anh: It’s no use you interfering in this.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 肌肉不用就会萎缩。
 • Phồn thể: 肌肉不用就會萎縮。
 • Pinyin: Jīròu búyòng jiù huì wěisuō.
 • Tiếng Bồi: chi râu bú dung chiêu uẩy sua.
 • Dịch tiếng Việt: Cơ bắp nếu không sử dụng sẽ bị teo lại.
 • Dịch tiếng Anh: Muscles that are not used will atrophy.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments