Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0158 – 运河

《运》的笔顺动画写字动画演示

《运》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《运》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《河》的笔顺动画写字动画演示

《河》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《河》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 运河纵贯两省。
 • Phồn thể: 運河縱貫兩省。
 • Pinyin: Yùnhé zòng guàn liǎng shěng.
 • Tiếng Bồi: duyn hứa chung quan léng sẩng.
 • Dịch tiếng Việt: Kênh đào chạy qua hai tỉnh.
 • Dịch tiếng Anh: The canal runs northsouth through two provinces.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 大臣向皇帝进呈运河形势图。
 • Phồn thể: 大臣向皇帝進呈運河形勢圖。
 • Pinyin: Dàchén xiàng huángdì jìnchéng yùnhé xíngshìtú.
 • Tiếng Bồi: ta chấn xeng hoáng ti chin chấng duyn hứa xính sư thú.
 • Dịch tiếng Việt: Bộ trưởng trình bày tình hình kênh đào cho hoàng đế.
 • Dịch tiếng Anh: The minister presented the canal situation chart to the emperor.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments