Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 04: Từ 0159 – 星河

《星》的笔顺动画写字动画演示

《星》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《星》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《河》的笔顺动画写字动画演示

《河》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《河》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 九江星河大酒店。
 • Phồn thể: 九江星河大酒店。
 • Pinyin: Jiŭjiāng xīnghé dàjiŭdiàn.
 • Tiếng Bồi: chiểu cheng xinh hứa ta chiểu ten.
 • Dịch tiếng Việt: Khách sạn Milky Way của Cửu Giang.
 • Dịch tiếng Anh: Milky Way hotel of Jiujiang.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 耿耿星河欲曙天。
 • Phồn thể: 耿耿星河欲曙天。
 • Pinyin: Gěnggěng xīnghé yù shǔ tiān.
 • Tiếng Bồi: cấng cẩng xinh hứa duy sủ then.
 • Dịch tiếng Việt: Dải ngân hà lấp lánh sáng chói gần như đến bình minh.
 • Dịch tiếng Anh: The Milky Way glimmered bright it was almost dawn.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 04

Comments