Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0175 – 而后

《而》的笔顺动画写字动画演示

《而》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《而》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《后》的笔顺动画写字动画演示

《后》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《后》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 而后它们对我搜身。
 • Phồn thể: 而後它們對我搜身。
 • Pinyin: Érhòu tāmen duì wǒ sōushēn.
 • Tiếng Bồi: ớ hâu tha mân tuây ủa sâu sân.
 • Dịch tiếng Việt: Rồi sau đó, họ tìm kiếm tôi.
 • Dịch tiếng Anh: Then they frisk me.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 而后,我确实做到了。
 • Phồn thể: 而後,我確實做到了。
 • Pinyin: Érhòu, wǒ quèshí zuò dàole.
 • Tiếng Bồi: ớ hâu, ủa chuê sứ chua tao lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Và rồi, tôi đã làm việc đó.
 • Dịch tiếng Anh: And then, I just got on with it.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments