Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0202 – 想一下

《想》的笔顺动画写字动画演示

《想》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《想》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《下》的笔顺动画写字动画演示

《下》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《下》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 想一下这意味着什么。
 • Phồn thể: 想一下這意味著什麼。
 • Pinyin: Xiăng yīxià zhè yìwèizhe shénme.
 • Tiếng Bồi: xẻng í xa chưa i uây chơ sấn mơ.
 • Dịch tiếng Việt: Thử suy nghĩ về ý nghĩa của điều này.
 • Dịch tiếng Anh: Think about what that means for a second.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 帮我想一下广告词。
 • Phồn thể: 幫我想一下廣告詞。
 • Pinyin: Bāng wŏ xiăng yīxià guănggàocí.
 • Tiếng Bồi: bang úa xẻng í xa quảng cao chứ.
 • Dịch tiếng Việt: Giúp tôi nghĩ thêm về các từ để quảng cáo.
 • Dịch tiếng Anh: Help me to come to think of advertising verbals.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments