Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0207 – 今年

《今》的笔顺动画写字动画演示

《今》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《今》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《年》的笔顺动画写字动画演示

《年》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《年》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – Nghe ví dụ
 • Phồn thể
 • Pinyin
 • Tiếng Bồi
 • Dịch tiếng Việt
 • Dịch tiếng Anh

Ví dụ 2:

 • Giản thể – Nghe ví dụ
 • Phồn thể
 • Pinyin
 • Tiếng Bồi
 • Dịch tiếng Việt
 • Dịch tiếng Anh


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments