Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0211 – 没用

《没》的笔顺动画写字动画演示

《没》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《没》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 在近距离,步枪几乎没用。
 • Phồn thể: 在近距離,步槍幾乎沒用。
 • Pinyin: Zài jìnjùlí, bùqiāng jīhū méiyòng.
 • Tiếng Bồi: chai chin chuy lí, bu cheng chi hu mấy dung.
 • Dịch tiếng Việt: Ở cự ly gần, súng trường không có tác dụng gì cả.
 • Dịch tiếng Anh: A rifle is almost useless at close quarters.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这里卖的净是些没用的书。
 • Phồn thể: 這裡賣的淨是些沒用的書。
 • Pinyin: Zhèlǐ mài de jìngshì xiē méiyòng de shū.
 • Tiếng Bồi: chưa lỉ mai tợ chinh sư xia mấy dung tợ su.
 • Dịch tiếng Việt: Tất cả những cuốn sách được bán ở đây đều không có ích.
 • Dịch tiếng Anh: All the books they sell are useless.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments