Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0214 – 河床

《河》的笔顺动画写字动画演示

《河》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《河》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《床》的笔顺动画写字动画演示

《床》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《床》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 河床干涸
 • Phồn thể: 河床乾涸了。
 • Pinyin: Héchuáng gānhé le.
 • Tiếng Bồi: hứa choáng can hứa lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Lòng sông khô cạn nước.
 • Dịch tiếng Anh: The river bed is dry.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 幼年期的河床。
 • Phồn thể: 幼年期的河床。
 • Pinyin: Yòunián qí de héchuáng.
 • Tiếng Bồi: dâu nén chí tợ hứa choáng.
 • Dịch tiếng Việt: Lòng sông thời ấu thơ.
 • Dịch tiếng Anh: A youthful streambed.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments