Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0218 – 长大

《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她在日本长大。
 • Phồn thể: 她在日本長大。
 • Pinyin: Tā zài Rìběn zhǎngdà.
 • Tiếng Bồi: tha chai rư bẩn chảng ta.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy lớn lên ở Nhật.
 • Dịch tiếng Anh: She grew up in Japan.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 男孩长大成人。
 • Phồn thể: 男孩長大成人。
 • Pinyin: Nánhái zhǎngdàchéngrén.
 • Tiếng Bồi: nán hái chảng ta chấng rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Cậu bé lớn lên thành một người trưởng thành.
 • Dịch tiếng Anh: A boy grows into a man.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments