Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0228 – 自立

《自》的笔顺动画写字动画演示

《自》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《自》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《立》的笔顺动画写字动画演示

《立》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《立》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她现在已自立了。
 • Phồn thể: 她現在已自立了。
 • Pinyin: Tā xiànzài yĭ zìlì le.
 • Tiếng Bồi: tha xen chai ỉ chư li lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Hiện tại cô ấy đang tự lập.
 • Dịch tiếng Anh: She is independent of her parents.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他经济上自立了。
 • Phồn thể: 他經濟上自立了。
 • Pinyin: Tā jīngjì shàng zìlìle.
 • Tiếng Bồi: tha chính li snag chư li lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy có thể tự lập về tài chính.
 • Dịch tiếng Anh: He supports himself economically.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments