Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0239 – 酒店

《酒》的笔顺动画写字动画演示

《酒》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《酒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《店》的笔顺动画写字动画演示

《店》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《店》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 酒店发生火灾
 • Phồn thể: 酒店裡發生了火災。
 • Pinyin: Jiǔdiàn lǐ fāshēngle huǒzāi.
 • Tiếng Bồi: chiểu ten lỉ pha sâng lợ hủa chai.
 • Dịch tiếng Việt: Một đám cháy bùng phát trong khách sạn.
 • Dịch tiếng Anh: A fire broke out in the hotel.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我返回到我住的酒店。
 • Phồn thể: 我返回到我住的酒店。
 • Pinyin: Wǒ fǎnhuí dào wǒ zhù de Jiǔdiàn.
 • Tiếng Bồi: úa phản huấy tao ủa chu tợ chiểu ten.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi trở về khách sạn.
 • Dịch tiếng Anh: I returned to my hotel.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments