Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0244 – 课本

《课》的笔顺动画写字动画演示

《课》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《课》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 书店将回购课本。
 • Phồn thể: 書店將回購課本。
 • Pinyin: Shūdiàn jiāng huígòu kèběn.
 • Tiếng Bồi: su ten cheng huấy câu khưa bẩn.
 • Dịch tiếng Việt: Các cửa hàng sách sẽ mua lại sách giáo khoa.
 • Dịch tiếng Anh: The Bookstore will buy back textbooks provided.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他们负责分发大量的课本。
 • Phồn thể: 他們負責分發大量的課本。
 • Pinyin: Tāmen fùzé fēnfā dàliàng de kèběn.
 • Tiếng Bồi: tha mân phu chứa phân pha ta leng tợ khưa bẩn.
 • Dịch tiếng Việt: Họ chịu trách nhiệm phân phối số lượng lớn sách giáo khoa.
 • Dịch tiếng Anh: They were assigned the leviathan of textbooks.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments