Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0245 – 下课

《下》的笔顺动画写字动画演示

《下》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《下》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《课》的笔顺动画写字动画演示

《课》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《课》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 下课后我赶紧回家。
 • Phồn thể: 下課後我趕緊回家。
 • Pinyin: Xiàkèhòu wǒ gǎnjǐn huíjiā.
 • Tiếng Bồi: xa khưa hâu ủa cán chỉn huấy cha.
 • Dịch tiếng Việt: Sau khi tan học tôi vội vã chạy về nhà.
 • Dịch tiếng Anh: After class I quickly went home.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 今天我早早就下课了。
 • Phồn thể: 今天我早早就下課了。
 • Pinyin: Jīntiān wǒ zǎozǎo jiù xiàkèle.
 • Tiếng Bồi: chin then ủa cháo chảo chiêu xa khưa lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Hôm nay, tôi rời khỏi lớp sớm.
 • Dịch tiếng Anh: I finished school early today.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments