Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0247 – 马克

《马》的笔顺动画写字动画演示

《马》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《马》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《克》的笔顺动画写字动画演示

《克》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《克》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 你要远离马克?
 • Phồn thể: 你要遠離馬克?
 • Pinyin: Nĭ yào yuănlí măkè.
 • Tiếng Bồi: nỉ dao doẻn lí mả khưa.
 • Dịch tiếng Việt: Bạn có muốn tránh xa Mark không?
 • Dịch tiếng Anh: You need to be away from Mark?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 是他逼马克的。
 • Phồn thể: 是他逼馬克的。
 • Pinyin: Shì tā bī măkè de.
 • Tiếng Bồi: sư tha bi mả khưa tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ta ép Mark làm vậy.
 • Dịch tiếng Anh: He made Mark do it.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments