Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0254 – 好看

《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《看》的笔顺动画写字动画演示

《看》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《看》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我要他好看!
 • Phồn thể: 我要他好看!
 • Pinyin: Wǒ yào tā hǎokàn!
 • Tiếng Bồi: ủa dao tha hảo khan!
 • Dịch tiếng Việt: Tôi muốn anh ấy trông đẹp mắt một chút!
 • Dịch tiếng Anh: I want to really embarrass him.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 她的笑容很好看。
 • Phồn thể: 她的笑容很好看。
 • Pinyin: Tā de xiàoróng hěn hǎokàn.
 • Tiếng Bồi: tha tợ xeo rúng hấn hảo khan.
 • Dịch tiếng Việt: Nụ cười của cô ấy trông thật đẹp.
 • Dịch tiếng Anh: Her smile was easy on the eyes.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments