Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0255 – 看来

《看》的笔顺动画写字动画演示

《看》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《看》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 看来要下雨了。
 • Phồn thể: 看來要下雨了。
 • Pinyin: Kànlái yào xiàyǔle.
 • Tiếng Bồi: khan lái dao xa dủy lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Có vẻ trời sắp mưa rồi.
 • Dịch tiếng Anh: it looks like rain.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 看来他不想来了。
 • Phồn thể: 看來他不想來了。
 • Pinyin: Kànlái tā bùxiǎng lái le.
 • Tiếng Bồi: khan lái tha bu xẻng lái lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Có vẻ như anh ấy không muốn đến.
 • Dịch tiếng Anh: It seems he didn’t want to come.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments