Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0258 – 回去

《回》的笔顺动画写字动画演示

《回》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《回》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《去》的笔顺动画写字动画演示

《去》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《去》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我真得回去了。
 • Phồn thể: 我真得回去了。
 • Pinyin: Wǒ zhēnděi huíqùle.
 • Tiếng Bồi: uẩ chân tẩy huấy chuy lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi thật sự phải quay về.
 • Dịch tiếng Anh: I really must be getting back.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 钥匙回去
 • Phồn thể: 求求你把鑰匙放回去。
 • Pinyin: Qiúqiú nǐ bǎ yàoshi fàng huíqù.
 • Tiếng Bồi:chiếu chiếu ní bả dao sứ phang huấy chuy.
 • Dịch tiếng Việt: Làm ơn để chìa khóa lại đúng vị trí.
 • Dịch tiếng Anh: Pleasereturn the key to its place.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments