Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0259 – 来回

《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《回》的笔顺动画写字动画演示

《回》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《回》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他在桌子后面来回踱步。
 • Phồn thể: 他在桌子後面來回踱步。
 • Pinyin: Tā zài zhuōzi hòumiàn láihuí duóbù.
 • Tiếng Bồi: tha chai chua chự hâu men lái huây túa bu.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy cứ đi lại phía sau cái bàn.
 • Dịch tiếng Anh: He paced around behind his desk.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 她来回摇动着婴儿。
 • Phồn thể: 她來回搖動著嬰兒。
 • Pinyin: Tā láihuí yáodòng zhe yīngér.
 • Tiếng Bồi: tha lái huấy dáo tung chơ inh ớ.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy rung chuyển đứa bé qua lại.
 • Dịch tiếng Anh: She rocked the baby to and fro.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments