Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0263 – 马克能

《马》的笔顺动画写字动画演示

《马》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《马》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《克》的笔顺动画写字动画演示

《克》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《克》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《能》的笔顺动画写字动画演示

《能》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《能》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

  • Giản thể: 让我们看看马克能不能躲开它。
  • Phồn thể: 讓我們看看馬克能不能躲開它。
  • Pinyin: Ràng wŏmen kànkàn măkè néng bùnéng duŏkāi tā.
  • Tiếng Bồi: rang ủa mân khan khan mả khưa nấng bu nấng tủa khai tha.
  • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi sẽ xem xem Mark có thể tránh được nó không.
  • Dịch tiếng Anh: Now let‘s see if Mark avoids it.

Ví dụ 2:

  • Giản thể: 我希望马克能放松一点, 他有时候看待事情太认真了。
  • Phồn thể: 我希望馬克能放鬆一點, 他有時候看待事情太認真了。
  • Pinyin: Wǒ xīwàng mǎkè néng fàngsōng yīdiǎn, tā yǒu shíhòu kàndài shìqíng tài rènzhēnle.
  • Tiếng Bồi: ủa xi oang mả khưa nấng phang sung í tẻn, tha dẩu sứ hâu khan tai sư chính thai rân chân lợ.
  • Dịch tiếng Việt: Tôi hy vọng Mark có thể thư giãn một chút, đôi khi anh ấy thường nghiêm trọng hóa vấn đề.
  • Dịch tiếng Anh: I wish Mark would lighten up a littleHe takes things too seriously sometimes.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

  • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments