Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0271 – 左手

《左》的笔顺动画写字动画演示

《左》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《左》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这是我的左手。
 • Phồn thể: 這是我的左手。
 • Pinyin: Zhè shì wŏ de zuŏshŏu.
 • Tiếng Bồi: chưa sư ủa tợ chúa sẩu.
 • Dịch tiếng Việt: Đây là bàn tay trái của tôi.
 • Dịch tiếng Anh: This is my left hand.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我左手很痒。
 • Phồn thể: 我左手很癢。
 • Pinyin: Wŏ zuŏshŏu hĕn yăng.
 • Tiếng Bồi: ủa chúa sẩu hấn dảng.
 • Dịch tiếng Việt: Tay trái của tôi rất ngứa.
 • Dịch tiếng Anh: I have an itch on my left hand.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments