Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0276 – 右手

《右》的笔顺动画写字动画演示

《右》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《右》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他伸出右手。
 • Phồn thể: 他伸出右手。
 • Pinyin: Tā shēnchū yòushǒu.
 • Tiếng Bồi: tha sân chu dâu sẩu.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đưa tay phải ra.
 • Dịch tiếng Anh: He stretched out his right hand.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 就在你右手边。
 • Phồn thể: 就在你右手邊。
 • Pinyin: Jiù zài nǐ yòushǒu biān.
 • Tiếng Bồi: chiêu chai nỉ dâu sẩu ben.
 • Dịch tiếng Việt: Bên tay phải của bạn.
 • Dịch tiếng Anh: It’s just on your right.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments