Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0280 – 接见

《接》的笔顺动画写字动画演示

《接》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《接》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《见》的笔顺动画写字动画演示

《见》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《见》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 请接见他, 为盼。
 • Phồn thể: 請接見他, 為盼。
 • Pinyin: Qǐng jiējiàn tā, wèi pàn.
 • Tiếng Bồi: chỉnh chia chen tha, uây pan.
 • Dịch tiếng Việt: Hy vọng sẽ gặp được anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh: I hope you will be good enough to see him.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他在礼拜天接见客人。
 • Phồn thể: 他在禮拜天接見客人。
 • Pinyin: Tā zài lǐbài tiān jiējiàn kèrén.
 • Tiếng Bồi: tha chai lỉ bai then chia chen khưa rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy gặp khách vào ngày chủ nhật.
 • Dịch tiếng Anh: He receives on Sunday.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments