Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0297 – 大批

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《批》的笔顺动画写字动画演示

《批》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《批》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 大批的食物捐赠给穷人。
 • Phồn thể: 大批的食物捐贈給窮人。
 • Pinyin: Dàpī de shíwù juānzèng gěi qióngrén.
 • Tiếng Bồi: ta pi tợ sứ u choen châng cẩy chúng rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Một lượng lớn lượng thực được trao tặng cho người nghèo.
 • Dịch tiếng Anh: A huge quantity of food was donated to poor people.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 大批的人群加入到了这次游行当中。
 • Phồn thể: 大批的人群加入到了這次遊行當中。
 • Pinyin: Dàpī de rénqún jiārùdàole zhècì yóuxíng dāngzhōng.
 • Tiếng Bồi: ta pi tợ rấn chuấn cha ru tao lợ chưa chư dấu xính tang chung.
 • Dịch tiếng Việt: Một lượng lớn người tham gia vào cuộc diễu hành.
 • Dịch tiếng Anh: Crowds of people are taking part in this demonstration.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments

72  +    =  77